Designarena Nord

design som konkurrensmedel

se projekt

InnoWent2

fångar in och utvecklar idéer

se projekt

Miljö och samarbete

nyckelord för Marintekniskt forum

se projekt

EU nära dig - gemensamma investeringar i din region

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? Få unga i arbete och skapa hållbar utveckling? EU samarbetar sedan flera år med Sverige och de andra medlemsländerna för att bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.

Med stöd från EU:s budget kan du och andra till exempel få en omskolningskurs för arbete eller företagsstöd. EU arbetar också med att främja grönt jordbruk och innovation.

Här hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Vi hoppas att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och där du bor.

Sidan är under uppbyggnad och kompletteras successivt med nya projekt, med särskilt fokus på den nya programperioden 2014-2020.

Redan 312 projekt på kartan!

till kartan

Projekt